adressbook-page

Records Manager

Zarządzaj sprawnie nagraniami Cisco MediaSense

    Intelix Records Manager to zaawansowane narzędzie służące do administrowania nagraniami Cisco MediaSense. Aplikacja posiada zaawansowana wyszukiwarkę – umożliwiająca wyszukiwanie nagrań dla użytkownika, działu, daty, numeru. Każdy użytkownik aplikacji posiada przypisana role – standard użytkownik, kierownik, admin. W zależności od roli użytkownik ma dostęp do zarzadzania całym systemem, swoim działem lub tylko swoimi nagraniami.
product-page

Zrób porządek ze swoimi nagraniami

Efektywnie zarządzaj nagraniami Cisco Media Sense

Kompletne i łatwe w obsłudze rozwiązanie do efektywnego wykorzystywania potencjału Cisco MediaSense

  • Menadżer nagrań dla Cisco MediaSense
  • Zaawansowane narzędzie do wyszukiwania nagrań
  • Możliwość odtwarzania nagrań
  • Tworzenie ról użytkowników – nadawanie uprawnień do przeglądania, odtwarzania i usuwania
  • Narzędzia analityczno-statystyczne do raportowania
  • Wykresy na żywo
  • Integracja z LDAP, Active Directory
  • Interfejs dostępny z przeglądarki internetowej i urządzeń mobilnych z systemami IOS oraz Android (Cisco DX650)

Kontroluj

Zaawansowany moduł statystyk i analizy

product-page

W łatwy sposób analizuj swoje nagrania

Records Manager dysponuje zaawansowanymi instrumentami analityczno-statystycznymi, w tym wykresami na żywo. Aplikacja zarządzana jest z poziomu webowego i urządzeń mobilnych z systemami IOS i Android.

product-page

Archiwizuj

Okładaj na serwerze archiwizacyjnym starsze nagrania, najnowsze miej zawsze w zasięgu ręki

Alarmy dla określonych zdarzeń, analiza nadużyć

Aplikacja Biling Online to możliwość zdefiniowania powiadomień w postaci alarmów wysłanych przez e-mail do określonych adresów. Informacje jakie można wysyłać to m. in raporty o połączeniach poza godzinami pracy, na konkretne numery (numery alarmowe), najdroższe połączenia, połączenia międzynarodowe. Powiadomienia w postaci alarmów mogą również dotyczyć informacji o połączeniach nieodebranych, czasie oczekiwania klienta na odebranie połaczenia (kontrola infolinii, działów obsługi klienta.

Try another intelix application

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013