Pakiet aplikacji intelix

Prezentacja PowerPoint

POBIERZ PLIK

Pakiet aplikacji intelix dla cisco UC

PDF Sheet

POBIERZ PLIK

Applicationspack

PDF Sheet

POBIERZ PLIK

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013