Pakiet aplikacji intelix dla cisco UC

Prezentacja PowerPoint

POBIERZ PLIK

Pakiet aplikacji intelix dla cisco UC

Plik w formacie PDF

POBIERZ PLIK

Broszura Applicationspack

Plik formacje PDF

POBIERZ PLIK

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013