adressbook-page

Conference Creator

Po co się męczyć? Conference Creator Cię wyręczy!

Świat idealny nie istnieje, istnieją natomiast rzeczy, które czynią go lepszym. W przypadku telekomunikacji, takim rozwiązaniem ułatwiającym życie jest aplikacja do zarządzania i tworzenia grup konferencyjnych marki Intelix. Każdy, kto musiał kiedykolwiek zestawić połączenie konferencyjne dla więcej niż 3 osób, wie jak uciążliwe jest wydzwanianie do kolejnych osób, hold’owanie i wreszcie zestawianie połączenia grupowego. Oznacza to stratę czasu i nerwów – sytuacja jest tym bardziej frustrująca, im częściej łączysz się w ramach tych samych grup konferencyjnych. Conference Creator jest rozwiązaniem tych problemów, za pomocą jednego kliknięcia na telefonie IP Cisco automatycznie zestawiane jest połączenie grupowe.

product-page

Błyskawiczne zestawianie konferencji

Za pomocą jednego przycisku na telefonie połącz się ze swoimi współpracownikami

Łatwość zestawiania telekonferencji, oszczędność czasu

Aplikacja Conference Creator służy do łatwego i szybkiego zestawiania telekonferencji i videokonferencji typu ad hoc. Używając jednego przycisku na aparacie IP, aplikacja automatycznie, bez ingerencji inicjatora, zaprasza uczestników do telekonferencji. Conference Creator pozwala na tworzenie dowolnej ilości grup telekonferencyjnych gdzie użytkownicy grup mogą być wybierani z poziomu: kontaktów książki Adressbook, abonentów CUCM, wpisywani ręcznie.

Zarządzanie z poziomu web’a

Łatwe tworzenie grup konferencyjnych, dzięki ergonomicznemu interfejsowi

product-page

Zarządzanie i tworzenie telekonferencji z wielu miejsc

Aplikacją Conference Creator zarządza się z poziomu przeglądarki gdzie „właściciel telekonferencji” tworzy swoje własne grupy telekonferencyjne oraz z poziomu telefonu IP gdzie „właściciel telekonferencji” może wybrać grupę i automatycznie zestawić telekonferencję. Dodatkowo kiedy klient posiada aplikację Adressbook istnieje możliwość wywołania telekonferencji „w locie”, zaznaczając odpowiednie kontakty w książce AddressBook a następnie klikając w niej przycisk „zestaw telekonferencję”.

product-page

Łatwy dostęp

Możliwość stworzenia nieograniczonej ilość grup konferencyjnych

Obsługa z poziomu telefonu IP Cisco

Aplikację CC obsługuje się telefonem IP. Obecnie kompatybilne są wszystkie telefony obsługujące XML, wyprodukowane przez firmę Cisco i zarządzane przez Cisco Unified Communications Manager. Naciskając przycisk na telefonie IP możemy zainicjować telekonferencję spośród grup telekonferencyjnych. Od tej chwili aplikacja zastępuje działanie użytkownika, dzwoniąc po kolei do każdej osoby z grupy telekonferencyjnej. W trakcie połączenia odtwarzany jest komunikat o zestawieniu telekonferencji (komunikat podmienia nagranie z Music On Hold) z prośbą o poczekanie na linii lub z prośbą o potwierdzenie. Gdy telekonferencja zostanie zestawiona, osoba inicjująca zostanie o tym fakcie poinformowana, wraz z komunikatem ile osób z planowanych dołączyło do telekonferencji.

Try another intelix application

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013